2014

Přestože obrat prodejny zatím nepokryl naše provozní náklady, odeslali jsme 21.8. naše první drobné příspěvky dětskému hospici v Malejovicích (Nadace Klíček) a Hospicové péči sv. Kleofáše v Třeboni, každému zařízení ve výši 1000,- Kč.   

23.9.2014 Poukázán příspěvek ve výši 2000,- Kč na konto Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. 

10.10. Poukázán příspěvek ve výši 2500,- Kč na konto Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. 

13.11. Poukázán příspěvek ve výši 2500,- Kč na konto Hospice sv. Kleofáše v Třeboni.

2.12. Převedena částka 3000,- Kč na účet Domácího hospice JORDÁN v Táboře.

2015

7.1. Poukázán příspěvek ve výši 2000,- Kč na konto Hospice sv. Kleofáše v Třeboni.

24.2. Převedeno 2500,- Kč na konto Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí.

24.3. Provedena platba ve výší 2500,- Kč na konto Hospice sv. Kleofáše v Třeboni.

27.4. Provedena platba ve výši 2500,- Kč ve prospěch Farní charity J. Hradec (noclehárna).

18.5. Posláno 3000,- Kč na b.ú. Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.

16.6. Vytvořen trvalý příkaz na příspěvek pro dětské Centrum Bazalka (500,- Kč)

18.6. Provedena platba ve výši 3000,- Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

 

16.7. TP Dětské centrum Bazalka (500 Kč)

20.7. Platba ve výši 2000 Kč (Hospic sv. Kleofáše, Třeboň)

17.8. TP Dětské centrum Bazalka (500 Kč)

25.8. Převedeno 2000,- Kč na konto Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

16.9. TP Dětské centrum Bazalka (500 Kč)

29.9. Posláno 3500,- Kč na b.ú. Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.

1.10. Odeslán příspěvek ve výši 4000,- Kč p. Petře Vedralové a jejím dvojčatům ve Veselí nad Lužnicí.

16.10. TP Dětské centrum Bazalka (500 Kč)

9.11. Dita Bartoňová a její sbírka "Honzík", odeslán příspěvek ve výši 5000,- Kč

16.11. Trvalý příkaz Dětské centrum Bazalka (500 Kč)

2.12. Sbírka "Honzík" paní Dity Bartoňové, platba ve výši 5000,- Kč

16.12. Trvalý příkaz Dětské centrum Bazalka (500 Kč)

21.12. Platba ve výši 3000 Kč (Hospic sv. Kleofáše, Třeboň)

28.12. Převedeno 5000 Kč na b.ú. Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.

2016

18.1. Trvalý příkaz Dětské centrum Bazalka (500 Kč)

30.1. Dita Bartoňová a její sbírka "Honzík", odeslán příspěvek ve výši 2500,- Kč

30.1. Zřízen trvalý příkaz ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879)

        ve výši 2000,- Kč

16.2. Trvalý příkaz Dětské centrum Bazalka (500 Kč)

29.2. Příspěvek ve výši 2000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879)

2.3. Převod částky 4000 Kč na účet Hospice sv. Kleofáše, Třeboň

16.3. Trvalý příkaz Dětské centrum Bazalka (500 Kč)

22.3. Převedeno 4000 Kč na b.ú. Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích

30.3. Příspěvek ve výši 2000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879)

18.4. Trvalý příkaz Dětské centrum Bazalka (500 Kč)

27.4. Převedeno 4000,- Kč na konto Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

30.4. Trvalý příkaz ve výši 2000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

10.5. Poskytnut příspěvek ve výši 2000 Kč Městské charitě České Budějovice

16.5. Trvalý příkaz Dětské centrum Bazalka (500 Kč)

30.5. Trvalý příkaz ve výši 2000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

16.6. Trvalý příkaz Dětské centrum Bazalka (500 Kč)

24.6. Platba 3000 Kč ve prospěch Nadace Leontýnka

24.6. Převod částky 3000 Kč na účet Hospice sv. Kleofáše, Třeboň

30.6. Příspěvek ve výši 2000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879)

14.7. Zřízen trvalý příkaz ve výši 2000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

30.7. Zvýšen trvalý příkaz na částku 4000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

15.8. Trvalý příkaz ve výši 2000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

25.8. Převedeno 5000 Kč na b.ú. Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích

30.8. Trvalý příkaz na částku 4000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

14.9. Trvalý příkaz ve výši 2000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

19.9. Převedena částka ve výši 3000 Kč na účet střediska Diakonie a misie NAZARET, Borovany

30.9. Trvalý příkaz na částku 4000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

14.10. Trvalý příkaz ve výši 2000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

30.10. Trvalý příkaz na částku 4000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

1.11. Dita Bartoňová a její sbírka "Honzík", odeslán příspěvek ve výši 4000,- Kč

2.11. Převod částky 5000 Kč na účet Hospice sv. Kleofáše, Třeboň

2.11. Převedena částka ve výši 3000 Kč na účet střediska Diakonie a misie NAZARET, Borovany

14.11. Trvalý příkaz ve výši 2000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

30.11. Trvalý příkaz na částku 4000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

14.12. Trvalý příkaz ve výši 2000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

30.12. Trvalý příkaz na částku 4000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

31.12.  Převod částky 5000 Kč na účet Hospice sv. Kleofáše, Třeboň

31.12. Zaslán příspěvek ve výši 5000.- Kč na b. účet  SOS vesniček.

CELKEM JSME V ROCE 2016 DÍKY VAŠIM DARŮM A NÁKUPŮM MOHLI PŘISPĚT ČÁSTKOU 103 500.- KČ.

2017

16.1. Trvalý příkaz ve výši 2000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

30.1. Trvalý příkaz na částku 4000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

1.2. Převod částky 4000 Kč na účet Hospice sv. Kleofáše, Třeboň

14.2. Trvalý příkaz ve výši 2000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

28.2. Trvalý příkaz na částku 4000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

17.3. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

30.3. Trvalý příkaz na částku 4000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

10.4. Dárkový certifikát na výsadbu stromu v hodnotě 1500 Kč (www.sazimestromy.cz)

17.4. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

29.4. Převedena částka 3000 Kč pro Domácí hospic Jordán, o.p.s., v Táboře

2.5. Trvalý příkaz na částku 4000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

17.5. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

27.5. Zvýšen trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

1.6. Odeslán příspěvek ve výši 5000 Kč na b.ú. Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích

20.6. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

28.6. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

30.6. Převod částky 2000 Kč na účet Hospice sv. Kleofáše, Třeboň

17.7. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

27.7. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

17.8. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

27.8. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

28.8. Převod částky 3000 Kč na účet Hospice sv. Kleofáše, Třeboň

1.9. Domov matky Vojtěchy, Prachatice: odesláno 5000 Kč

1.9. Domácí Hospic sv. Veroniky, České Budějovice:  odesláno 5000 Kč

18.9. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

27.9. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

12.10. Převedena částka 5000 Kč pro Domácí hospic Jordán, o.p.s., v Táboře

17.10. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

27.10. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

6.11. Domov matky Vojtěchy, Prachatice: odesláno 5000 Kč

6.11. Odeslán příspěvek ve výši 5000 Kč na b.ú. Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích

21.11. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

27.11. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

5.12. Odeslán příspěvek ve výši 11000 Kč paní Anderlové a jejím třem dětem z Českých Budějovic

17.12. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

27.12. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

CELKEM JSME V ROCE 2017 DÍKY VAŠIM DARŮM A NÁKUPŮM PŘISPĚLI ČÁSTKOU 152 500.- KČ.

2018

18.1. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

26.1. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

26.2. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

26.2. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

19.3. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

26.3. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

18.4. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

26.4. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

28.5. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

29.5. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

18.6. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

26.6. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

18.7. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

23.7. Převod částky 3000 Kč na účet Hospice sv. Kleofáše, Třeboň

31.7. Dar ve výši 10000 Kč rodině Šimkových, Arpida, České Budějovice

2.8. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

20.8. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

26.8. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

18.9. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

26.9. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

3.10. Příspěvek ve výši 10 000 Kč pro paní Beckovou (z Českých Budějovic)

18.10. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

26.10. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

19.11. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

19.11. Příspěvek ve výši 10 000 Kč  rodině Kutišových, České Budějovice

26.11. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

28.11. Převod částky 5000 Kč na účet Hospice sv. Kleofáše, Třeboň

14.12. Příspěvek pro Michala a Filipa 5000 Kč

18.12. Trvalý příkaz ve výši 3000 Kč ve prospěch Jihočeské růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

26.12. Trvalý příkaz na částku 6000 Kč ve prospěch nadace Dobrý anděl (andělské číslo 21049879, heslo: obchod)

27.12. Poukázán příspěvek ve výši 5000 Kč na konto Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích

27.12. Příspěvek pro Domácí hospic svaté Veroniky, České Budějovice 5000 Kč

31.12. Převod částky 5000 Kč na účet Hospice sv. Kleofáše, Třeboň

CELKEM JSME V ROCE 2018 DÍKY VAŠIM DARŮM A NÁKUPŮM PŘISPĚLI ČÁSTKOU 166 000.- KČ. DĚKUJEME!

TOPlist